Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens - Antibiotikatoleranse. Antibiotika virker som et seleksjonsmiddel og seleksjonspress og gir Darwinistisk evolusjon og naturlig utvalg av bakterier som tåler og overlever virkningen av det aktuelle antibiotika. Overlevende bakterier får avkom med den samme evnen til å tåle antibiotika. Grunnen til at de tåler antibiotika kan være at de inneholder et enzym som bryter ned det tilførte antibiotika eller at de har egenskaper ved vegg eller membraner som gjør at antibiotika tas opp i bakterien i liten grad.

Gener som koder for enzymer som nedbryter antibiotika kalles resistensgener og er lokalisert på R-plasmider (resistensplasmider). R-plasmider er plasmider kan overføres til andre bakterier ved konjugasjon og gir antibiotikaresistens hos mottakeren. Et R-plasmid kan inneholde gener for resistens mot flere forskjellige typer antibiotika. Resistensgener finnes i patogene bakterier, men også i bakterier som produserer antibiotika

En bakterie som er i nærkontakt med en annen bakterie av samme art kan overføre DNA over til den andre ved konjugasjon. Bakteriene fester seg sammen via pili.  Ved rekombinasjon blir genene inkorporert i mottakerbakteriens genom. Bakteriofager kan overføre deler av et bakteriegenom til en annen bakterie ed transduksjon.

Et av mange eksempler: Noen bakteriestammer av Shigella som gir bakteriell dysenteri viste seg å være resistente mot antibiotika. Slik antibiotikaresistens kan skyldes mutasjoner i genomet til bakterien, eller at det har fått overført fra andre bakterier R-plasmider som koder for enzymer som bryter ned antibiotika. Siden bakterier vokser raskt vil en resistent stamme straks dominere. 

Eksempel på antibiotikaresistene bakterier er meticillinresistente gule stafylokokker (Staphylococcus aureus) (MRSA).  Karbapenemresistente enterobakterier (Enterobacteriaceae)(CRE). Penicillinresistent Enterococcus. Multiresistente tuberkulosebakterier (Mycobacterium tuberculosis) (MDR-TB) resistent mot isoniazid og rifampin. Vancomycinresistent Enterococcus.  Andre sykdomsfremkallende bakterier som viser antibiotikaresistens er Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Clostridium difficile, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, CampylobacterMycoplasma genitalium, og gonorebakterien Neisseria gonorrhoeae

Innen globalt landbruk brukes det store mengder antibiotika, også som middel til å gi økt kjøttproduksjon. I tidlig stadium av fiskeoppdrett av laksefisk ble det brukt store mengder antibiotika, men forbruket er redusert grunnet vaksiner. 

Resistomet, et begrep innført av biokjemikeren Gerard D Wright,  samlingen av alle gener som deltar i antiobiotikaresistens. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:07 - Sist endret 6. mai 2020 11:06