Transduksjon

Transduksjon (l. transducere - overføre) - Genoverføring fra en bakterie til en annen via bakteriofager (bakterievirus). Fagen overfører genetisk materiale fra den bakterien hvor fagen ble produsert til den neste bakterien som blir infisert av fagen (viruset). Overføringen er ikke begrenset til samme art eller slekt og blir da et eksempel på vertikal arv.

En bakteriofag kan ta med seg deler av bakteriekromosomet i den bakterien den har infisert og overføre disse genene til en annen bakterie.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:55 - Sist endret 26. nov. 2018 10:50