Genotype

Genotype (gr. genos - avkom; typos - form)- Den totale mengde gener i cellen til en organisme. Den genetiske konstitusjonen til en organisme. I motsetning til fenotypen som er uttrykket fra genene og som gir utseende til organismen.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:22 - Sist endret 25. jan. 2020 11:40