Kultivar

Kultivar (eng. cultural variety) - En varietet av en plante som er brukt i landbruk eller hagebruk. Forkortelse cv.

Kultivar (kultivert varietet). Kultivar er en undergruppe av en art. Kultivar brukes for å skille kultiverte planter fra ville planter, en domestisering. Kultivarene er  krysset, selektert og utvalgt med hensyn på gode egenskaper som utseende i farge og form, avling og vekst, innholdsstoffer, og resistens mot sykdommer. Kultivarer dekker praktisk bruk av planter innen landbruk (grønnsaker, kornsorter), hagebruk/hortikultur (frukt, bær, blomster) eller skogbruk (arbokultur). En kultivar er klart gjenkjenbar ut fra morfologiske, fysiologiske, cytologiske, kjemiske eller biokjemiske kriterier. Egenskapene er stabile og blir bevart ved reproduksjon (seksuelt eller ikke-seksuelt).

I en hierarkisk taksonomi  er rekkefølgen slekt, art (species, sp.), underart (subspecies, subsp.), varietet (varietas, var.) og form (forma). For kultiverte planter bruker man kultivar (cv.) i stedet for varietet.

Andre betegnelser er stamme og sort. Sortsnavnet angis med gåseøyne.  En gruppe er en arter og kultivarer med like egenskaper. For orkidéer bruker man gruppe-betegnelsen grex (gx).

En kultigen er en domestisert plante som er endret eller selektert via kultivering, men den blir kalt kultivar hvis den er gjenkjenbar og stabil. En genmodifisert plante er en kultigen.  Noen kultivarer er agamosperme og blir klonformert via apomiksis og gir  frø som beholder egenskapene til kultivaren.

Hybrider

Mange kultivarer er hybrider. Hybrider er ofte sterile og blir formert via stiklinger eller poding. Orkidé-hybrider kan bli formert via vevskultur (florikultur).  For å angi at det er en hybrid angir man dette som for eksempel damaskrose (Rosa x damascena), søtappelsin (Citrus x sinensis).  Kultiverte interspesifikke hybrider er hybrider mellom to arter eller kultivarer. Mer sjeldne er hybrider mellom forskjellige slekter (intergeneriske hybrider).

Podingshybrider (kimærer) laget ved poding er ikke seksuelle hybrider, men består av cellevev fra to genetiske forskjellige foreldre. For eksempel sektorkimærer med fargemønster på bladene.  Krysning mellom to rene homozygote høytytende foreldrelinjer med gode egenskaper gir avkom kalt F1-hybrid. F1-hybriden kan ha bedre egenskaper enn begge foreldresorten (hybridstyrke, heterose).   Nomenklaturen følger International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (ICNCP).

Det er knyttet store intelektuelle eierinteresser og økonomiske interesser til den som frembringer nye kultivarer eller sorter, ivaretatt av Den internasjonale union for beskyttelse av nye plantevarieteter (UPOV) (Union internationale pour la protection des obtentiones végétales/International convention for the protection of new varieties of plants). Det pågår også etiske diskusjoner om eierrettigheter til såkorn og annet frømateriale. Graminor er et norsk selskap innen planteforedling. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:32 - Sist endret 21. jan. 2019 11:22