Homozygot

Homozygot (gr. homos - samme, lik; zygos - par, tospann) - Et diploid individ som bærer identiske karakterer (egenskaper, alleler) på et eller flere genetiske loci på to homologe kromosomer. Det motsatte av heterozygot. Et individ med to kopier av samme allel.

Publisert 4. feb. 2011 10:25