Allel

Allel (gr. allelon - en av to) - Allelomorf. Genutgave. Variant av et gen. En eller flere mulige alternative utgaver til gener som har identisk plassering, på samme locus men med forskjellig DNA-sekvens, på et par med homologe kromosomer. To eller flere gener kan sies å være alleler eller allelomorfe, og går sammen i par under meiosen. I polyploide planter er det mulighet for multiple alleler (flere enn to). Et allel koder for et enzym eller protein som vises som et kvalitativt eller kvantitativt produkt som er forskjellig fra produkter av andre alleler fra samme gen.

Publisert 4. feb. 2011 10:06