Locus

Locus (fl. loci) (l. loci - plass) - Lokalisering av et gen på et kromosom. Et spesifikt sete til et gen på et kromosom. Alle allelene til et spesielt gen sitter på samme locus.

Publisert 4. feb. 2011 10:34