Heterozygot

Heterozygot (gr. heteros - andre; zygos - et par, tospann) - Et diploid individ som har et par med gener med forskjellige karakterer (egenskaper, alleler) på homologe kromosomer ved et eller flere genetiske loci. Forskjellig fra homozygot. En organisme er heterozygot for et bestemt locus og gametene som lages er forskjellige for dette locus.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:24 - Sist endret 6. des. 2019 12:03