Homologe kromosomer

Homologe kromosomer (gr. homologos - overensstemmende, enighet) - I diploide organismer et kromosompar som har like gener. Par med kromosomer som kobles sammen i første profase under meiosen. Homologe kromosomer har samme lengde og plassering av centromer, og gir samme fargemønster ved kunstig farging.

Publisert 4. feb. 2011 10:25 - Sist endret 4. feb. 2011 10:25