Diploid

Diploid (gr. diploos - dobbel; eides - forme, danne) - Har to sett av kromosomer i par i cellekjernen i hver celle. To kopier av hvert kromosom. 2n er antall kromosomer som er karakteristisk for sporofyttgenerasjonen hos planter og dyr, det doble av det som er karakteristisk for kjønnscellene (gametene) som er haploide med kromosomtall n. Hos planter er polyploidi vanlig. 

Hos dyr og mennesker med diploide celler og parvise kromosomer i cellekjernen kommer det ene settet kromosomer fra hannen og det andre fra hunnen. Mennesket har 23 par med kromosomer, i alt 46 kromosomer. Kjønnscellene, eggcelle og spermceller inneholder bare ett sett med kromosomer og er haploide. Kvinner har to kopier av X-kjønnskromosomet, menn har ett X-kromosom og ett Y-kromosom.  

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:15 - Sist endret 3. aug. 2021 13:21