Diploid

Diploid (gr. diploos - dobbel; eides - forme, danne) - Har to sett av kromosomer i par i cellekjernen i hver celle. 2n er antall kromosomer som er karakteristisk for sporofyttgenerasjonen, det doble av det som er karakteristisk for kjønnscellene (gametene) som er haploide med kromosomtall n.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:15 - Sist endret 25. jan. 2020 07:42