Kohort

Kohort (l. cohors - lukket sammen, et romersk soldatkompani) - En gruppe organismer med lik alder, som kan identifiseres i en populasjon, betraktet over tid. En gruppe sammenhengende familier.

Publisert 4. feb. 2011 10:30