Kohort

Kohort (l. cohors - lukket sammen, et romersk soldatkompani) - En gruppe individer av en organismer med lik alder, som kan identifiseres i en populasjon, betraktet over tid. En gruppe sammenhengende familier eller individer.

Innen biologi er kohort en rang innen taksonomi

Innen statistikk er en kohort en samling og gruppe individer med samme alder eller klassetilhørighet, hvor man kan følge og studere endringer i gruppen som skjer over tid (longitudinelle studier, demografi, sosialvitenskap, medisin).  

En kohort kan også være en gruppe soldater. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:30 - Sist endret 19. juni 2020 11:25