Aktinobakterier

Aktinobakterier er Gram-positive med høyt innhold av GC (guanin-cytocin) i forhold til AT (adenin-thymin) i DNA, og har peptidoglykan i celleveggen. De er kjemoorganotrofe, aerobe og danner ofte greinete filamenter som ligner sopphyfer i mindre skala, og tidligere ble de kalt aktinomyceter. Aktinobakterier har en fundamental fuksjon i omsetning av organiske stoffer i jord, i interaksjon, konkurranse og næringsnett med andre grupper bakterier, men aktinobakterier lever også i ferskvann og saltvann. 

 

Aktinobakteriene er frittlevende eller kommensaler. De lever i jord og er saprofytter, og gir jord en karakteristisk lukt som bl.a. skyldes stoffet geosmin. Jordlukt (geosmin) kan også bli laget av noen blågrønnbakterier.  Aktinobakterier kan danne sporer i enden av filamentene. Hos arter som ikke kan lage sporer stopper veksten og filamentene omdannes til kokker eller baciller.  Aktinomycetene produserer en rekke stoffer som hemmer vekst av bakterier (antibiotika), og dette er en viktig egenskap i jorda som økosystem. Aktinobakterier som arter av  Streptomyces kan produsere antibiotika, mer enn 500 forskjellige, som f.eks. streptomycin, erythromycin, kloramfenikol og tetracyklin.

Frankia er en nitrogenfikserende aktinobakterie (biologisk nitrogenfiksering) som lever i symbiose med or (Alnus) eller pors (Myrica).  Corynebacterium diptheriae gir difteri.

Mykobakterier (Mycobacterium) har lipidrik vegg og Mycobacterium lepra gir lepra og Mycobacterium tuberculosis gir tuberkulose (kalt tæring i gamle dager, en meget fryktet fattigmanns lungesykdom).

Terrestre slekter aktinobakterier i jord er Actinomadura, FrankiaMicromonospora, Nocardioform, Microcoleus, Nocardia, Nocardiopsis, Pseudonocardia, Streptomyces, Streptoverticillium.

Slekter i ferskvann: Actinoplanes, Actinomadura, Corynebacterium, Micromonospora, Mycobacterium, Rhodococcus, Streptomyces, Thermoactinomyces.

Slekter i saltvann: Aeromicrobium, Dietzia, Marinophilus, Kocuria, Rhodococcus, Salinibacterium,Salinispora, Streptomyces, Solwaraspora, Verrucosispora, Williamsia.

Tilbake til hovedside

Publisert 15. jan. 2019 08:28 - Sist endret 29. feb. 2020 13:37