Or

Or eller older  er løvtre i oreslekten Alnus i bjørkefamilien (Betulaceae) med lysegrå jevn bark, med artene gråor og svartor. Blomstrer på bar kvist tidlig om våren, og raklene anlegges om høsten. Hannraklene lange med fire pollenblad og fire blomsterdekkskjell, og dekkskjellene er varige til etter frøspredning. Hunnraklene er korte, og under modning blir de treharde.

Frøene er fettaktige og spres med smeltevann om våren. Frøene trenger lys for å kunne spire. Or har biologisk nitrogenfiksering med aktinobakterier i slekten Frankia på røttene, og feller bladene grønne uten høstefarger ved løvfall. 

Gråor

Gråor (Alnus incana)  har lyst grå bark, og vinterknoppskjellene er butte og hårete. Unge kvister med korte hår Dobbelt sagtakkete blad som ender i en tydelig spiss, med hårete underside med tydelige 8-12 par ledningsstrenger. Sidestilte sittende hunnrakler med kort stilk. Veden blir rødfarget etter hogging. To underarter: vanlig gråor og kolagråor. Formerer seg lett ved rotskudd. Levealder for or ca. 50-100 år. 

Svartor

Svartor ((Alnus glutinosa)) har mørkegrå ofte oppsprukket bark. Spissen på bladet er avrundet og v-formet. Langstilkete hunnrakler. Vinterknoppskjellene er mer spisse og uten hår. Unge kvister og unge blad er klebrige. Dobbelt sagtannete glinsende mørkegrønne blad med 4-7 par ledningsstrenger (bladnerver), samlinger av hår ved bladstilken. Hunnraklene har lang stilk. Svartor vokser på sumpaktig jord med høy grunnvannsstand, flommark, myr, kanter av vann og vassdrag (svartorsumpskog).

Tilbake til hovedside

Publisert 27. jan. 2020 10:59 - Sist endret 14. apr. 2020 15:22