Kjemoorganotrofe

Kjemoorganotrofe (gr. chemeia - transmutere, omforme; trophe - ernære).  Organismer,vanligvis mikroorganismer. som bruker organiske stoffer (sukker, fett, protein o.a.) som elektronkilde og energikilde.  Oksidasjon av reduserte organiske stoffer gir energi ved å fungere som elektronkilde, hvor elektroner fraktes via en elektrontransportkjede til en elektronakseptor. De organiske stoffene inneholder dessuten karbon og andre grunnleggende bestanddeler som de kjemoorganotrofe bruker til å bygge opp sine egne celler.

De kjemoorganotrofe mikroorganismenebruker organiske stoffer som elektronkilde og er såldes forskjellig fra de kjemolitotrofe som bruker uorganiske stoffer som elektrondonor (e.g. hydrogensulfid (H2S), elementært svovel (S0), ferrojern (Fe2+), hydrogen (H2), nitritt (NO2-), ammoniakk (NH3). 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:29 - Sist endret 29. feb. 2020 12:18