Kobolt

Kobolt - Planten trenger ikke grunnstoffet kobolt (Co2+) for å vokse. Mikroorganismer bruker kobolt for å lage koenzymet kobalamin (vitamin B12), et vitamin som er nødvendig hos dyr. Kobolt er mikronæringsstoff hos bakterier, alger og sopp. Indirekte trenger plantene kobolt via nitrogenfikserende prokaryoter. Hos nitrogenfikserende bakterier trengs kobolt av enzymene metionin syntase, ribonukleotid reduktase (katalyserer reduksjon av ribonukleotider til deoksyribonukleotider) og metylmalonyl-koenzymA mutase (deltar i syntesen av hem i bakteroider og således i dannelsen av leghemoglobin). Transkarboksylase er et koboltenzym hos propionsyrebakterier.

Kobolt gir blå farge på glass (koboltglass) og keramikkglassur, jfr. Blaafargeværket og koboltgruvene.  Kobolt oppdaget av den svenske kjemikeren Georg Brandt (1694-1768). Radioisotopen kobolt-60 sender ut gammastråling. Kobolt blir produsert i supernovaer. Litium koboltoksid (LiCoO2) blir brukt i litium-ionbatterier.

Koboltsulfat

Koboltsulfat (CoSO4·7H2O)

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:30 - Sist endret 31. mars 2022 10:14