Pyrrol

Pyrrol (gr. pyrrho - rød, l. oleum - olje) er en organisk heterosyklisk ringstruktur. Finnes som en ringformet tetrapyrrol (fire pyrrol-ringer bundet sammen) i hem chelatert til jern i cytokromer, eller i klorofyll chelatert til magnesium,  eller som porfyrin. En lineær tetrapyrrol danner den kromofore gruppen til pigmentet fytokrom i planter, og som den kromofore gruppen til fykobiliproteiner i rødalger og blågrønnbakterier. Pyrrol inngår også i gallefargestoffer (bilirubin) og i vitamin B12 ,  bundet til kobolt (Co3+).  

Pyrrol

Syklisk tetrapyrrol

Syklisk tetrapyrrol med konjugerte karbon-karbon dobbeltbindinger inngår i strukturen til klorofyll og hem. De fire tetrapyrrolene danner en porfyrinstruktur. To elektroner på hver av de fire nitrogenatomene gir to negative ladninger som derved kan dannet chelat med Mg2+ i klorofyll og Fe2+ i hem

I vitamin B12 med cyanokobolamin er kobolt bundet i oktaedrisk koordinasjon  med de fire nitrogenatomene i porfyrin  danner kvadratet,men en N i adenin og en N i CN-gruppen danner toppene på de to pyramidene. Et oktaedermolekyl består av to pyramider med felles kvadratisk bunn, og i alt 6 hjørner

Pyrrolalkaloider

Pyrrolalkaloider er en pyrrol som en del av den kjemiske molekylstrukturen. Pyrrolalkaloider finner man blant annet i frukten til  kinabakketorn (Lycium chinese) i søtvierfamilien (Solanaceae). Hvitmorbær (Morus alba) i morbærfamilien (Moraceae) er et annet eksempel på planter som inneholder pyrrolakaloider. Frigivelse av pollen i en katapult-lignende reaksjon fra hannblomsten til hvitmorbær er den raskeste bevegelsen i planteriket. Hvitmorbær er vertstre for silkeorm.  

Tilbake til hovedside

Publisert 2. des. 2015 16:26 - Sist endret 3. mars 2020 13:41