Polyaminer

Polyaminer er organiske kationer hvor putrescin, spermidin, spermin og kadaverin er mest vanlig i planter. De deltar i blomstring, utvikling av frukt og frø, og i hypersensitivitetsreaksjoner. Polyaminer spiller også en rolle i differensiering av vedvev (xylem). Polyaminer (PA) finnes i høye millimolare konsentrasjoner, og kan binde seg til DNA, RNA, fosfolipider og anion-grupper i celleveggene. PA kan være bundet til (konjugert med) p-koumarsyre, ferulinsyre, kaffeinsyre og hydroksycinnamat.

 

Putrescin

Putrescin blir laget fra aminosyren ornithin katalysert av ornithin dekarboksylase. Putrescin kan også bli laget via dekarboksylering av aminosyren arginin katalysert av arginin dekarboksylase som gir agmatin. Agmatin omdannes til N-karbamoyl-putrescin katalysert av agmatin iminohydrolase, og i et siste trinn lages putrescin katalysert av N-karabamoylputrescin amidohydrolase. S-adenosyl-methionin brukes til syntese av spermidin, spermin og termospermin.

Biosyntese putrescin

 

Biosyntese spermidin

Biosyntese av spermidin og spermin.

Biosyntese av polyaminer

Publisert 3. feb. 2015 11:29 - Sist endret 12. apr. 2018 14:35