Polyaminer

Polyaminer er organiske kationer med to aminogrupper hvor putrescin, spermidin, spermin og kadaverin er mest vanlig. Hos planter deltar de i blomstring, utvikling av frukt og frø, og i hypersensitivitetsreaksjoner. Polyaminer spiller også en rolle i differensiering av vedvev (xylem). Polyaminer (PA) finnes i høye millimolare konsentrasjoner, og kan binde seg til DNA, RNA, fosfolipider og anion-grupper i celleveggene. I planter kan polyaminer være bundet til (konjugert med) p-koumarsyre, ferulinsyre, kaffeinsyre og hydroksycinnamat.

 

Polyaminer finnes i alle levende organismer. Det er høye konsentrasjoner av polyaminer i hjernen hos pattedyr og kan påvirke ionekanaler. 

Putrescin

Putrescin blir laget fra aminosyren ornithin katalysert av ornithin dekarboksylase. Putrescin kan også bli laget via dekarboksylering av aminosyren arginin katalysert av arginin dekarboksylase som gir agmatin. Agmatin omdannes til N-karbamoyl-putrescin katalysert av agmatin iminohydrolase, og i et siste trinn lages putrescin katalysert av N-karabamoylputrescin amidohydrolase. S-adenosyl-methionin brukes til syntese av spermidin, spermin og termospermin.

Biosyntese putrescin

 

Biosyntese spermidin

Biosyntese av spermidin og spermin.

Biosyntese av polyaminer

Biosyntesen av polyaminer hos dyr 

S-adenosylmetionin blir laget fra aminosyren metionin katalysert av enzymet metionin adenosyltransferase:

metion + ATP → S-adenosylmetionin + pyrofosfat (PPi) + uorganisk fosfat (Pi

Neste trinn er en dekarboksylering som trenger vitamin B6 (pyrifoksalforsfat) som kofaktor og det blir deannet dekarboksylert adenosylmetionin katalysert av enzymet adenosylmetionin dekarboksylase.

S-adenosylmetionin → dekarboksylert adenosylmetionin + CO2

Dekarboksylert adenosylmetion virker som en propylaminodonor (-CH2CH2CH2NH3+).

Putresscin (putresin) blir laget ved karboksylering av ikke-proteinaminosyren ornithin katalysert av ornithin dekarboksylase:

ornitin → putresin + CO2

Putrescin blir forlenget til polyaminet spermidin med propylamin fra dekarboksylert adenosylmetionin katalysert av propylaminotransferase I hvor produktet er spermidin og metyltioadenosin (CH3-S-adenosin)

Putrescin + dekarboksylert adenosylmetionin → spermidin + metylthioadenosin 

Etterfulgt av en ny overføring av propylamin, det dannes spermin,  katalysert av propylaminotransferase II:

spermidin + dekarboksylert adenosylmetionin → spermin + metylthioadenosin

Tilbake til hovedside

Publisert 3. feb. 2015 11:29 - Sist endret 19. juli 2020 06:56