Hypersensitivitetsreaksjoner

Hypersensitivitetsreaksjoner (gr. hyper - over; l. sensus - følelse) - Når en plante infiseres f.eks. av en soppspore forsøker planten å isolere inntrengeren ved en kontrollert celledød (apoptose) rundt infeksjonsstedet. Planten bygger deretter opp forsvarsverker som består i å modifisere og forsterke celleveggen med lignin, suberin, fenoler og hydroksyprolinrike glykoproteiner. Det lages patogeneserelatere proteiner bl.a. kitinase og beta-1,3-glukanase  som kan bryte ned celleveggen hos sopp; og det syntetiseres sekundære stoffskifteprodukter som fytoaleksiner og fenylpropanoider.

Hypersensitivitetsreaksjoner er en del av sykdomsforsvaret hos planter. F.eks. vil tobakksmosaikkvirus hos tobakksplanten gi døde celler i bladene rundt der viruset er lokalisert, for å hindre videre spredning av viruset. Til å drepe bakterier, virus og sopp benytter planten et oksidativt forsvar med produksjon av radikalet nitrogenmonoksid (NO), og superoksidanionradikal dannet ved NADPH oksidase. Superoksidanionradikal kan omdannes til hydrogenperoksid katalysert av superoksid dismutase. Hypersensitivitetsreaksjoner startes via elicitorer, som kan være rester av plantecelleveggen (oligosakkarider) eller rester av celleveggen til patogenet.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:26 - Sist endret 12. mars 2020 09:00