Metylering

Metylering - Overføring av en metylgruppe til en kjemisk forbindelse. Metylgruppen kommer ofte fra S-adenosylmethionin, som kan overføre sin metylgruppe til karbon-, oksygen- nitrogen- eller svovelatomer, katalysert av enzymet metyltransferase. I tillegg kan tetrahydrofolinsyre (folat, et pteridin-derivat) binde et en-karbon som har forskjellig oksidasjonsgrad, og fungerer derved som et koenzym som overfører enkarbonforbindelser. Slike kan være hydroksymetylgrupper (aktivert formaldehyd), formylgrupper (aktivert maursyre) eller metylgrupper (aktivert metanol).

Metylering av cytosin i DNA eller histoner er med på å regulere uttrykk av gener (epigenetikk). Metylerte gener er ofte inaktive. Sulfonamider hemmer folinsyntesen hos bakterier.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:36 - Sist endret 30. jan. 2020 13:23