Metylering

Metylering - Overføring av en metylgruppe til en kjemisk forbindelse. Metylgruppen kommer ofte fra S-adenosylmethionin, som kan overføre sin metylgruppe til karbon-, oksygen- nitrogen- eller svovelatomer, katalysert av enzymet metyltransferase. I tillegg kan tetrahydrofolinsyre (folat, et pteridin-derivat) binde et en-karbon som har forskjellig oksidasjonsgrad, og fungerer derved som et koenzym som overfører enkarbonforbindelser. Slike kan være hydroksymetylgrupper (aktivert formaldehyd), formylgrupper (aktivert maursyre) eller metylgrupper (aktivert metanol).

DNA- og histon-metylering

Metylering av cytosin i DNA eller metylering av lysin i histoner er med på å regulere uttrykk av gener (epigenetikk). Metylerte gener er ofte inaktive. Sulfonamider hemmer folinsyntesen hos bakterier.

RNA-metylering

RNA-metylering er en post-transkripsjonsregulering. S-adenosylmetionin er metyldonor katalysert av metyltransferase og gir metylering av nukleosider i RNA (mRNA, tRNA, rRNA, ikke-kodende små RNA (sncRNA), langkjedete ikke-kodende RNA (lncRNA).   N6-metyladenosin av ribosomalt RNA og mRNA påvirker tredimensjonal pakking og folding av RNA. N6-metyladenosin er en vanlig form for metylering i mRNA, rRNA og lncRNA, Enzymene som deltar i metylering, demetylering og avlesing av metyleringen: Metyleringsspesifikk metyltransferase (skriver), demetylase (viskelær), spesifikk RNA-metylering gjenkjenningsprotein (leser).

Små nukleolare RNA (snoRNA) er små RNA som deltar i styring av modifiseringen av ribosomalt RNA (rRNA), tRNA og snoRNA i nukleolus i cellekjernen. Modifiseringen er blant annet 2’-O-ribose-metylering og pseudouridylering hvor nukleosidet uridin isomeriseres til pseudouridin (psi, Ψ).

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:36 - Sist endret 14. des. 2021 12:30