Nukleosid

Nukleosid - Et molekyl som består av et purin eller pyrimidin som er bundet til en pentose, enten ribose som i RNA eller 2´-deoksyribose i DNA f.eks. nukleosider i RNA er adenosin, guanosin, cytidin og uridin. Bindingen mellom basene og sukker er en glykosid (glykosyl-)bindining. Nukleosider i DNA er deoksynukleotidene deoksyadenosin, deoksyguanosin, deoksycytidin og deoksythymidin. Nukleosidmonofosfater kan ha forskjellige navn. F.eks. adenosinmonofosfat kalles også adenylsyre.

Nukleosider er molekyler bestående av baser (puriner og pyrimidiner) bundet til pentose-sukker (ribose eller deoksyribose) i N-glykosidbinding til C1 på pentosen, og det er ikke bundet noe fosfat til pentosen.

Nukleosider med ribose kalles: adenosin, guanosin, uridin og cytidin.

Nukleosider med deoksyribose kalles: deoksyadenosin, deoksyguanosin, deoksythymidin, deoksycytidin.

Hvis fosfat er festet til C5 i pentosen i en esterbinding kalles molekylene nukleotider.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:38 - Sist endret 29. mars 2020 10:57