Pyrimidin

Pyrimidin (fra pyridin, gr. pyr - ild) - Molekyler som består av en heterosyklisk pyrimidin-ring. Pyrimidin (1,3-diazin) er en heterosyklisk karbonring med to nitrogenatomer. De to minste av nukleotidbasene i DNA og RNA: cytosin (C), thymin (T), samt uracil (U) bar i RNA, er eksempler på pyrimidiner. Danner hydrogenbindinger med de to basene adenin (A) og guanin (G) som er puriner

Pyrimidin

Puriner og pyrimidiner

Biosyntese av pyrimidiner

Biosynteseveien varierer noe mellom bakterier, sopp, planter og dyr, men har for det meste store likhetstrekk. Første trinn i reaksjonen er mellom aminosyren aspartat og karbamoylfosfat katalysert av aspartat transkarbamyolase:

asparat + karbamoylfosfat → N-karbamoylaspartat

Deretter følger en reaksjon katlaysert av dihydroorotase:

N-karbamoylaspartat → L-dihydroorotat

L-dihydroorotat + NAD+ → orotat + NADH + H+    (dihydroorotat dehydrogenase)

orotat + fosforibosyldifosfat → orotidylat + PPi    (orotatfosforibosyltransferase)

orotidylat → uridylat (uridinmonofosfat) + CO2   (orotidylat dekarboksylase) 

uridinmonofofat + 2ATP → uridin-5'-trifosfat (UTP) + 2ADP (kinase) 

Katalysert av cytildylat syntease:

uridin5'-trifosfat + glutamin + ATP → cytidin-5'-trifosfat + glutamat + ADP + Pi 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:45 - Sist endret 14. mars 2020 17:13