Purin

Purin (gr. purinos - hete, sprudlende) - Organisk aromatisk ringstruktur bestående er en ring med pyrimidin koblet til en ring med imidazol. , laget i purinbiosyntese. De to største av de vanlige nukleotidbasene i DNA og RNA er adenin og guanin som begge er puriner. Andre eksempler på puriner er urinsyre (N-kilden som blir utskilt fra fugler og tungt løselig slik at fuglungen i egget skal bli forgiftet i sitt eget nitrogenavfall), xanthin, hypoxanthin, isoguanin, samt alkaloidene kaffein og theobromin.

Puriner

Puriner og pyrimidiner

Andre eksempler på puriner er adenosin trifosfat (ATP), adenosin difosfat (ADP) og adenosin monofosfat (AMP) som inngår i energimetabolismen i cellene. Syklisk AMP (cAMP) og syklisk GMP(cGMP) som regulerer metabolismen, sammen med guanosin trifosfat (GTP) hvor sistnevnte deltar i signaloverføring i cellene via G-proteiner. Et purinmolekyl finnes også i nikotinamid adenin dinukleotid(fosfat)(NAD(P)H) som gir reduksjonskraft i cellene, samt koenzym-A (CoASH) som deltar i oksidasjon av fettsyrer og oksidasjon av pyruvat i trikarboksylsyresyklus i mitokondriene, vanlig som thioesteren acetyl-CoA.

Biosyntese av puriner

Biosyntese av puriner 1

Biosyntese av puriner 2

Biosyntese av puriner 3

Biosyntese av puriner 4

Oppsummering purin biosyntese

Tilbake til hovedside

 

 

Publisert 4. feb. 2011 10:45 - Sist endret 13. mars 2020 13:12