Urinsyre

Urinsyre  er et  tungt løselig nitrogenavfallsprodukt fra katabolisme av puriner , adenin og guanin, som lages av krypdyr, fugler og insekter, samt noen pattedyr i ørkenstrøk (kengururotte).  Det hvite belegget på avføringen (fesces) i fast form fra fugl inneholder urinsyre. Mennesker har urinsyre i blodplasma, og mesteparten blir fjernet med urinen, og resten via avføringen.

Puriner i form av adenin og guanin er den naturlige bestanddel og fundament i DNA og RNA

Enzymet xanthin oksidase omdanner hypoxanthin og xanthin til urinsyre, og katalyserer oksidasjonsreaksjonene hydroksylering av hypoxanthin til xanthin

hypoxanthin + H20 + O2 ⇔ xanthin + H2O2

xanthin + H2O + O2 ⇔ urinsyre + H2O2

Hydrogenperoksid H2O2 kan gi reaktive oksygenforbindelser som superoksidanionet O2·- , og må metaboliseres via enzymer som peroksidaser eller katalase. Urinsyre blir utskilt via nyrene.

Nukleinsyrer (DNA, RNA) er en vanlig bestanddel i mat og brytes ned i fordøyelsessystemet til nukleotider katalysert  basespesifikke nukleotidaser, samt fosfataser. Videre hydrolyse er katalysert av nukleosidaser. Adenosin monofosfat (AMP) blir omdannet til inosin på to forskjellige måter: ved å fjerne aminogruppen via en deaminase som gir inosin monofosfat (IMP) etterfulgt av defosforylase og nukleotidase til inosin, eller alternativt først fjerne fosfat katalysert av nukleotidase til adenosin, og videre deaminisering til inosin. Guanin monofosfat (GMP) blir omdannet til guanosin katalysert av nukleotidase. Inosin blir omdannet til hypoxanthin, katalysert av purinnukleosid fosforylase, mens guanosin blir omformet til guanin. Guanin blir deretter deaminert katalysert av guanin deaminase og som gir xanthin.

Enzymet uricase kan videre oksidere urinsyre til det mer lettløselige allantoin. Mennesker mangler enzymet uricase.  Primatene inneholder noe hydrogenurat (H-salt av urinsyre) i blodplasmaet. Hydrogenurat kan virke som en antioksidant. For høye konsentrasjoner av urater i blodet fra metabolsk syndrom, hyperuricemia eller overvekt kan gi betennelser i form av artritt (artropati), hvor krystaller med natriumurat felles ut i ledd, bein eller subkutant, jfr. podagra (gr. pous - fot; agra- angrep), starter ofte med smerter i stortåa, en sykdom allerede kjent fra Hippokrates tid, gir vanskeligheter med å gå.   Den svenske kjemikeren Carl Wilhelm Scheele (1742-1786) isolerte urinsyre fra nyrestein.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:56 - Sist endret 8. jan. 2019 11:46