Allantoin

Allantoin (gr. allas - saus) - Allantoin og allantoinsyre er endeprodukter i purinmetabolismen. Brukes i nitrogenfikserende planter som en transportform for nitrogen.

Alantoin og allantoinsyre er eksempler på heterosykliske nitrogenforbindelser.

  Biosyntese av allantoin

Hydantoin

Hydantoin kan bli dannet ved hydrogenering av allantoin, vist i 1861 av den tyske kjemikeren Adolf von Baeyer (1835-1917) i studiet av urinsyre. Både cytosin og thymin i DNA kan ved aldring og død bli oksidert til hydantoiner, forbindelser som kan påvirke PCR.
 
Litteratur
Wikipedia 
Publisert 4. feb. 2011 10:06 - Sist endret 20. sep. 2018 10:38