Oksygenase

Oksygenase - Enzymer som katalyserer overføring av oksygen fra O2 inn i organiske forbindelser. Det er to typer oksygenaser: dioksygenaser som overfører begge oksygenatomene i oksygen til molekylet og monooksygenaser (også kalt hydroksylaser) som overfører bare ett av oksygenatomene til det organiske molekylet i form av en hydroksylgruppe (OH). Det andre oksygenatomet blir redusert til vann. Det CO2-fikserende enzymet ribulosebisfosfatkarboksylase (rubisko) er et enzym som også har oksygenaseaktivitet.

Lyttisk polysakkarid monooksygenase (LPMO) er en type kobber-enzymer som skilles ut fra sopp og noen bakterier, og som deltar i nedbrytning av biopolymerer som cellulose eller kitin. slike enzymer har stor betydning i nedbrytning av biomasse.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:39 - Sist endret 9. feb. 2019 13:22