Lipoksygenase

Lipoksygenase - En gruppe enzymer som katalyser dioksygenering av umettede fettsyrer med oksygen og gir hydroperoksid (-OOH) av fettsyren. En dioksygenase. Finnes hos alle eukaryoter (planter, sopp, dyr og protister). Lipoksygenase kan omdanne linolensyre til 13-hydroperoksylinolensyre eller 9-hydroperoksylinolensyre. Se oksygenase.

Linolensyre brukes også som utgangsmateriale for å lage plantevekstregulatoren jasmonat. Hydroperoksider av de umettede fettsyrene linolsyre og linolensyre lages i en reaksjon katalysert av lipoksygenase. Lipoksygenaser er ikke-hem jernproteiner som oksiderer fettsyrer som inneholder et sete med cis-cis-1,4-pentadien. Lipoksygenasene forekommer som isoenzymer og har flere funksjoner i planter, sopp og dyr. Hos planter deltar lipoksygenaser i cytosol sammen med hydroperoksid lyaser i produksjon av blant annet i produksjon grønn lukt (cis-3-heksanal) fra nyslått gras ved peroksidering av linolensyre.

Hos dyr deltar arakidonat 5-lipoksygenase og 12-lipoksygenase i biosyntesen av en type prostaglandiner kalt leukotriener. Arakidonat 15-lipoksygenase finnes i røde blodceller (erytrocytter)

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:33 - Sist endret 2. mai 2022 10:05