Flaviner

Flaviner (l. flavus - gul) - Forekommer i levende organismer. Vanlige er det vannløselige B-vitaminet riboflavin (vitamin B2), samt riboflavin i nukleotid-derivatene flavin mononukleotid (FMN) og flavin adenin dinukleotid (FAD/FADH2) som virker som kofaktorer i enzymer og deltar i transport av elektroner og protoner i redoksreaksjoner, bl.a. i trikarboksylsyresyklus og elektrontransportkjeden i mitokondriene, FMN i kompleks I og FAD i kompleks II.  Flaviner forekommer fritt eller bundet til proteiner (flavoproteiner) som virker som enzymer.

Flaviner er gulfarget og absorberer blått lys. Eksempler på flavoproteiner er blåttlysabsorberende fotoreaktiveringsenzymer som reparerer UV-skader i DNA, og fototropin i planter som deltar i fototropisme, samt kryptokrom som styrer en rekke vekstprosesser.  Noen flavoenzymer (oksidoreduktaser) bruker FAD eller FMN som prostetisk gruppe hardt bundet til proteinet, mens andre trenger begge disse typene flaviner. Elektrondonor i enzymreaksjonen kan være redusert nikotinamid dinukleotid(fosfat) i redusert form (NADP)H2.  

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:19 - Sist endret 10. mai 2019 11:13