Cytokrom oksidase

Cytokrom oksidase - Det siste trinnet i elektrontransportkjeden i mitokondriene hvor elektroner overføres til oksygen. Enzymet inneholder tre kobberatomer og to hem-grupper. Enzymet hemmes av cyanid (CN-) og karbonmonoksid (CO). De fleste prokaryotene bruker ubikinol som elektrondonor istedet for cytokrom c.

I respirasjonskjeden er det dessuten en alternativ oksidase som bruker pH-gradienten over den indre mitokondriemembranen til å produsere varme istedet for ATP. 

Oksidaser er enzymer som oksygen bare fungerer som elektronakseptor, og er således forskjellig fra oksygenaser. Cytokrom oksidase inneholder hem, men som ikke danner kompleks med karbonmonooksid (CO) som absorberer lys med bølgelengde 450 nm, til forskjell fra cytokrom P450 oksidase som er en monooksygenase. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:13 - Sist endret 1. mars 2020 16:30