Respirasjonskjede

Respirasjonskjede - Elektrontransportkjede som bruker elektroner fra NADH og FADH2 fra glykolyse og sitronsyresyklus til å lage ATP. Elektroner transporteres til oksygen via elektrontransportører ordnet i 4 proteinkomplekser som sitter i den indre mitokondriemembranen og gir pumping av protoner fra matrikssiden til mellomrommet mellom de to membranene som omgir mitokondriene. Protongradienten brukes til å drive ATP-syntese. De fire kompleksene er:

 

Kompleks I (NADH dehydrogenase) gir oksidasjon av NADH som kommer fra matrikssiden og reduksjon av ubikinon (koenzym Q). Oksidert ubikinon kan motta to elektroner og to protoner og blir redusert til ubikinol (hydrokinon). Komplekset inneholder FMN og jern-svovelsentre og kan hemmes av rotenon.

Kompleks II består av membranbundet succinat dehydrogenase som inneholder FAD og jern-svovelproteiner og reduserer ubikinon.

Kompleks III (cytokrom bc1 kompleks) frakter elektroner fra ubikinol til cytokrom c. Komplekset inneholder cytokrom c1, cytokrom b og jern-svovelproteiner (Rieske-protein) og kan hemmes av antimycin A.

Kompleks IV (cytokrom oksidase) overfører elektroner fra cytokrom c til oksygen. Komplekset inneholder cytokrom a, cytokrom a3 og kobberatomer og kan hemmes av cyanid, azid og karbonmonoksid. Respirasjonskjeden hos planter skiller seg fra andre på følgende punkter ved å ha:

1) En ekstern ytre dehydrogenase som kan oksidere NADH fra cytosol i intermembranrommet. Dette gir en rotenon- ufølsom oksidasjon av NADH forskjellig fra kompleks I.

2) Cyanid- og antimycin A-ufølsom (- resistent) alternativ elektrontransport hvor elektroner fraktes fra ubikinol til oksygen utenom cytokrom oksidase.

3) En NADPH dehydrogenase som kan oksidere NADPH på matrikssiden.

Respirasjonskjeden i mitokondriemembranen

Publisert 4. feb. 2011 10:46 - Sist endret 6. des. 2017 12:35