Rotenon

Et isoflavonoid fra stengler og røtter hos noen tropiske arter i erteblomstfamilien (Fabaceae) bl.a. slektene Derris og Lonchocarpus. Rotenon hemmer overføring av elektroner fra et jern-svovelkompleks I til ubikinon og blokkerer derved respirasjonskjeden i mitokondriene.

Rotenon har blitt brukt som insektgift (insektisid), men spesielt vannlevende organismer er følsomme for rotenon og rotenon blir brukt til å drepe fisk (piscisid) bl.a. i bekjempning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris på laksefisk. Rotenon er fettløselig og tas lett opp via gjeller hos fisk eller trakeer hos insekter.Rotenon har lav giftighet hos pattedyr, og brytes raskt ned i lys, men hastigheten på oksidasjonen til rotenolon er avhengig av bl.a. pH i vannet og temperatur.

Rotenon

Publisert 6. des. 2017 12:33 - Sist endret 6. des. 2017 12:33