Isoflavoner

Isoflavoner - Derivater av 3-fenylkromoner. Finnes som glykosider eller malonater, noen gir østrogenvirkning på pattedyr. Isoflavoner er vanlig hos arter i erteblomstfamilien (Fabaceae), og blir laget i tilknytning til fenylpropanoid biosynteseveien fra aminosyren fenylalanin som lager flavonoider .

Daidzein, genistein, samt de O-metylerte isoflavonene biochanin A og formononetin er eksempler på isoflavoner.  Isoflavoner hører med til gruppen isoflavonoider, en type polyfenoler, sammen med isoflavononer, og pterocarpaner som har lignende kjemisk struktur. Flere av dem virker som fytoaleksiner.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:27 - Sist endret 27. juni 2019 16:27