Alternativ oksidase

Alternativ oksidase - En kinol-oksidase som mottar elektroner direkte fra ubikinon-poolen og går derved forbi protonpumping og ATP-syntese. Alternativ oksidase finnes hos planter og er ikke følsom for cyanid slik som cytokrom oksidase i den vanlige respirasjonskjeden. Brukes til å produsere varme ved cyanidresistent respirasjon (termogenese) bl.a. i den hylsterformedet blomsten hos Arum-liljer f.eks. munkehette. Varmen fordamper illeluktene aminer som tiltrekker åtselinsekter som pollinerer blomsten. Fungerer som et sluk for elektroner uten å lage ATP.

Brunt fettvev hos pattedyr inneholder mitokondrier med et avkoblerprotein som lager en alternativ vei for protontransporten over den indre mitokondriemembranen som går utenom F0F1-komplekset i ATP syntase, og energien som ligger i protongradienten blir brukt til å produsere varme. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:06 - Sist endret 1. mars 2020 13:25