Oksidaser

Oksidaser er enzymer som deltar i oksidasjoner , en undergruppe av oksidoreduktaser, og er forskjellig fra oksygenaser. Hos noen oksidaser er dioksygen (O2) er elektronakseptor, og hvor det med mottak av et proton dannes vann slik som cytokrom oksidase. Hos noen blir det dannet hydrogenperoksid (H2O2). 

Eksempler på oksidaser er polyfenoloksidaser, laccase, NADPH oksidase, xanthin oksidase, og glukose oksidase. 

Tilbake til hovedside

Publisert 2. mars 2020 10:30 - Sist endret 2. mars 2020 10:30