Oksidasjon

Oksidasjon (Fr. oxider - å oksidere) - Tap av elektroner fra et atom eller molekyl. I metabolismen er oksidasjon ofte koblet med opptak av oksygen eller tap av hydrogen. Oksidasjon (tap av elektroner) skjer samtidig med en reduksjon (mottak av elektroner). Oksidasjons-reduksjonsreaksjoner (redoksreaksjoner) er av fundamental betydning for energioverføring i levende systemer, og derav en forutsetning for liv.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:39 - Sist endret 24. jan. 2020 10:12