Reduksjon

Reduksjon (l. reductio - å bringe tilbake; bringe tilbake et metall fra dets oksid) - Mottak av et elektron i et atom eller molekyl. Skjer når hydrogen tilføres et molekyl eller når oksygen fjernes. En reduksjon er koblet samtidig sammen med en oksidasjon, og danner redokspar. I reduktiv pentosefosfatvei skjer det en reduksjon, en lagring av energi og elektroner, samt protoner, og avgivelse av oksygen. I glykolyse, oksidativ pentosefosfatvei, og sitronsyresyklus skjer det en frigivelse av energi, elektroner og protoner, en oksidasjon. 

En reduksjon i biologiske systemer vil si å lagre elektroner og energi. Hos autotrofe organismer benyttes fotosyntese til å lagre elektroner i organiske molekyler. Elektronene og protonene som blir lagret kommer fra vann. Når de organiske stoffene frigir sine elektroner og elektrontransportsystemene i cellerespirasjonen hos aerobe organismer frakter elektronene tilbake til oksygen og danner vann blir den lagrete energien frigitt, en oksidasjon. Hvis det ikke er oksygen tilstede (anaerobt) eller lite oksygen (hypoksis) så overtar andre elektronakseptorer i frigivelsen av energien laget ved reduksjon. Ved fermentering er det organiske molekyler som virker som elektronakseptorer. For anaerobe organismer er det en rekke uorganiske molekyler som fungerer som elektronakseptor (karbondioksid, nitrat, sulfat, treverdig jern), en anaerob respirasjon , som frigir energien.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:46 - Sist endret 24. jan. 2020 10:13