Autotrof

Autotrof (gr. autos - selv; trophos - fø) - Selvforsørende. Planter, alger og fytoplanton og blågrønnbakterier er autotrofe organismer som via fotosyntese kan bygge opp mer komplekse organiske molekyler fra enkle uorganiske stoffer og energi. Autotrofe organismer er primærprodusenter i økosystemene. Forskjellig fra heterotrofe organismer (bakterier, sopp, dyr)  som er primærkonsuementer (plantespisere, herbivore) eller sekundærkonsumenter (rovdyr) som må få tilført organiske molekyler for å overleve f.eks. dyr, sopp og de fleste bakterier.

De autotrofe er i stand til å opprettholde sitt eget liv ved å omforme uorganiske stoffer (som de tar opp fra omgivelsene) til organiske materialer. Mesteparten av tørrstoffet i fra planter, plantebiomassen,  inneholder karbon (C), oksygen (O) og hydrogen (H) som plantene får fra karbondioksid (CO2) og vann (H2O). Resten av biomassen i planter kommer fra mineralnæring, uorganiske makro- og mikronæringsstoffer som de tar opp fra jorda. Planter, alger og bakterier som inneholder klorofyll er fotoautotrofe, og bruker lys (elektromagnetisk stråling) som energikilde.

Noen bakterier er kjemoautotrofe ved å skaffe seg energi ved å oksidere uorganiske substrater f.eks. hydrogensulfid (HS-), hydrogen (H2) eller toverdig jern (Fe2+) og ved å bruke en uorganisk elektronakseptor. Aerobe organismer kan bruke oksygen som elektronakseptor. Anaerobe organismer kan bruke elektronakseptorer som sulfat (sulfatreduserende bakterier) , nitrat (denitrifiserende bakterier), Fe3+ (jernbakterier) eller CO2 (metanogene bakterier).  Karbon får de fra assimilatorisk CO2 reduksjon. Kjemoautotrofe bakterier vokser bl.a. i hydrotermiske ventiler på store havdyp med vulkansk aktivitet. Noen bakterier bruker reduserte (organiske) enkarbonforbindelsersom karbonkilde, f.eks. metanotrofe bakterier.   

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:09 - Sist endret 14. feb. 2021 16:16