Heterotrof

Heterotrof (gr. heteros - en annen, andre; trophe - føde, ernæring - Organismer som trenger organisk stoff for å leve. En heterotrof organisme er avhengig av organisk materiale for å skaffe energi og som stoff til syntese av cellemateriale. En organisme som ikke får energi fra fotosyntese eller uorganiske kjemiske stoffer og derfor må leve av det planter, alger fytoplankton eller fotosyntetiske bakterier har produsert i sin fotosyntese, samt i kjemoautotrofe bakterier.  

Heterotrofe organismer skaffer seg energi ved å degradere organiske molekyler. Det motsatte av autotrof. Dyr, sopp, de fleste bakterier og noen planter er heterotrofe. Både herbivore, karnivore, åtseletere, saprofytter og parasitter får næring fra andre levende eller døde organismer. Parasitter får næring fra levende organismer. Saprofytter får næring fra dødt organisk materiale. Alt organisk materiale kan spores opprinnelig tilbake til autotrofe organismer. Sopp danner et nettverk med sopptråder (hyfer, mycel) som bryter ned organisk materiale. De heterotrofe organismene er konsumenter, spiser og inngår i næringskjeder.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:24 - Sist endret 14. feb. 2021 16:29