Glycerol

Glycerol (gr. glukos - søt) Et organisk molekyl som består av tre karbonatomer (C) med tre hydroksylgrupper (-OH), et polyol. Glycerol inngår i fett og planteoljer (triacylglycerol, triglycerid) hvor hydroksylsyrene i glycerol er bundet til fettsyrer i en esterbinding. Glycerol er en viskøs ikke-giftig væske med søtsmak, og det er de polare hydroksylgruppene som gjør den løselig i vann.

Glycerol anvendes innen farmasøytisk-, kosmetikk- (tinktur, hårgele), og næringsmiddelindustri. Glycerinsåpe. Når glycerol tilsettes biologisk materiale tåler det bedre nedfrysing, og gir redusert isdannelse grunnet kosmotrope egenskaper. Ligner således på egenskapene frostvæskemidlene etylenglykol og propylenglykol, men som er giftige. Giftig etylenglykol ble tilsatt hvitvin som et søtningsmiddel i en vinskandale i Østerrike på 1980-tallet.

Glycerol kan lages fra dihydroksyacetonfosfat (DHAF) som gir glycerol-3-fosfat katalysert av DHAF reduktase som trenger NADH. Glycerol fosfatase omdanner glycerol-3-fosfat til glycerol.

Glycerol og etanolgjæring

Glycerol er et hovedprodukt ved etanolgjæring hos gjær. Tilsettes natriumbisulfitt (NaHSO3) som binder seg til acetaldehyd blir DHAF primær elektronakseptor under fermenteringen, og det produseres glycerol istedet for etanol. Denne måten å lage glycerol ble brukt under 1. verdenskrig for å lage nitroglycerin til sprengstoff.

Glycerol fra fettnedbrytning hos dyr

Glycerol fra nedbrytning av fett hos dyr blir fosforylert av enzymet glycerol kinase:

glycerol + ATP ↔  glycerol-3-fosfat + ADP + Pi

Neste trinn er katalysert av glycerol-3-fosfat dehydrogenase:

Glycerol-3-fosfat + NAD+  ↔ dihydroksyacetonfosfat + NADH + H+

Triosefosfat isomerase lager glyceraldehyde-3-fosfat som kan gå inn i glykolysen.

Tilbake til hoveside

Publisert 4. feb. 2011 10:22 - Sist endret 9. apr. 2020 11:03