Glykolipider

Glykolipider er lipder e.g. fosfolipider som er bundet i glykosidbinding (kovalent) til korte kjeder med sukkermolekyler (oligosakkarider) eller til et monosakkarid. Sukkermolekylene er festet til den polare delen av lipidene. De lokalisert i cellemembraner hos alle eukaryote celler , deltar i membranstabilitet og signaloverføring. Sukkermolekylene stikker ut fra overflaten til membranene og kan inngå i binding med sukkerbindende proteiner (lektiner).  Glykoproteiner er proteiner er er bundet til oligosakkarider i glykosidbinding. 

Glykosyltransferaser er enzymer som danner glykosidbindingen mellom lipid og sukkermolekyl(er). Glykolipider blir via vesikler i Golgiapparatet fraktet til membraner i cellen. Glykosid hydrolaser er enzymer som bryter bindingen mellom lipid og sukkermolekyl.

Galaktolipider er bundet til monosakkaridet galaktose. Galaktolipider er glyserider hvor et av karbonatomene i glycerol har bundet ett eller fler molekyler med sukkeret galakatose.

  Glyceroglykolipider inneholder acetylerte fettsyrer. Glycerosfingolipider er sukker bundet til  sfingolipider e.g. cerebrosider(glukocerebrosider, glukocerebrosider, sulfatider. Sulfolipider

Glykolipider i planter

Den indre kloroplastmembranen er spesielt rik på glykolipider. Disse er lik fosfolipidene, men fosfatgruppen er erstattet med ett eller to molekyler med sukkeret galaktose. De kalles henholdsvis monogalaktosyldiglyserid (MGDG) og digalaktosyldiglyserid (DGDG).

Sulfolipider blant annet sulfoquinovosyl diacylglycerol (SQDG) inngår i kloroplastmembraner.

Glykolipider i dyr

Glykoplipider deltar kommunikasjon mellom celler via lektiner, e.g. selektiner som deltar i kommunkasjon mellom celler i immunsystemet. Røde blodlegemer har en yttermembran med glykolipider og disse kan virke som antigener. Gangliosider finnes blant annet i nerveceller og til sukkerkjeden er det bundet sialinsyre. 

Glykolipider i bakterier

Gram-negative bakterier kan ha lipopolysakkarider på yttermembranen. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:22 - Sist endret 30. apr. 2021 16:55