Endotoksin

Endotoksin (gr. endo - inne i; toxikon - gift) - Lipopolysakkarider fra overflaten av Gram-negative bakterier og som ofte er giftig for mennesker og dyr. Skilles ut i større mengder ved lysis av bakteriecellene og kalles derfor endotoksiner.

Endotoksiner kommer fra Gram-negative bakterier som har en cellevegg med lipopolysakkarider. Når bakterien dør frigjøres lipopolysakkarid og virker som et endotoksin, slik som hos Salmonella. Salmonella typhii gir tyfoidfeber. Salmonella i kylling, grønnsaker. Tarmbakterien Escherichia coli stamme K-12 er helt harmløs, men E.coli stamme O157:H7 , ”hambugerbakterien” gir alvorlig tarminfeksjon og nyreskader. Sannsynligvis har stamme O157:H7 mottatt gener fra en bakteriofag via horisontal genoverføring (transduksjon)  hvorav noen lager proteiner som gjør at O157:H12 fester seg til tarmveggen og henter næring. 

Se eksotoksiner og enterotoksiner

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:17 - Sist endret 26. nov. 2018 11:40