Sfingolipider

Sfingolipider (sphingolipider) er bygget opp av aminoalkoholet sfingosin, og ikke glycerol som i vanlige lipider. Sfingolipider inngår i membraner, samt i myelinskjeden rundt nevroner.

Sfinfgosin har et polart hode med en aminogruppe og en lang upolar hydrokarbonhale. Sfingosin kan blir fosforylert av en kinase og danen sfingosin-1-fosfat som virker som et signalstoff.  Hvis aminogruppen danner en amidbinding med syregruppen til en fettsyre dannes ceramid. Sfingomyelin har en polar gruppe med fosfokolin eller fosfoetanolamin. Et cerebrosid er et seramid påhektet et monosakkarid som polar gruppe, enten glukose eller galaktose. Gangliosider er ceramid med en polar gruppe som kan være et oligosakkarid, som også inneholder sialinsyre.

Sfingolipider

Sfingolipider

Tilbake til hovedside

Publisert 9. mars 2017 14:34 - Sist endret 1. apr. 2020 13:06