myo-inositol

myo-inositol er et polyol med seks hydroksyl-grupper (-OH) laget fra glukose-6-fosfat, og som har mange funksjoner i planter. Det inngår bl.a. som fosfatidyl-inositol i fosfolipider i membraner, samt som fytat (inositol heksafosfat) som binder fosfat i opplagsnæringen i frø, men kan også binde andre kationer som kalsium (Ca2+), jern (Fe2+) og magnesium (Mg2+) og lagre disse. Man har grublet på om fytater kan binde salter i kroppen vår når man spiser frø, og bidra til mineralmangel.

myo-inositol

myo-inositol kan bli omdannet til galaktinol som bindes til sukrose og lager oligosakkarider i raffinosefamilien, som er en viktig del av hypotesen om symplastinnlasting av fotosynteseprodukter i floemet (silvevet) i planter (floemtransport). Det finnes flere isomere av myo-inositol blant annet meso-.

Hos dyr deltar myo-inositol i signaloverføring i cellene via inositolfosfater, fosfatidylinositol og fosfatidylinositolfosfat. Det er et sukkeralkohol laget fra glukose

Tilbake til hovedside

Publisert 21. jan. 2016 10:35 - Sist endret 5. mai 2021 14:10