Lysogen

Lysogen - En ikke-virulent (temperat) bakteriofag som ikke lager lysis av bakterien, men setter istedet sitt genmateriale inn i bakteriens DNA og reproduserer seg derved når bakterien deler seg. Viruset blir derved overført fra en bakteriegenerasjon til den neste. Bakteriofagen kalles da en profag eller provirus. Profag er en integrert del av bakteriekromosomet. Bakterier som bærer med seg profag sies å være lysogene (viruset ødelegger ikke vertscellen). I motsetning til lytisk virus som dreper vertscellen.

Retrovirus kan sette en kopi av sitt genom inn i vertsorgansimens kjerne-DNA. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:34 - Sist endret 17. mars 2020 11:21