Retrovirus

Retrovirus (l. retro - bakover)- Et RNA virus som kan infektere vertebrater (virveldyr). Et virus som har enkelttrådet RNA som genetisk materiale, og som replikeres via et DNA intermediat.

\(\displaystyle\dots\text{verts DNA}\sim \text{LTR}-gag-pol-env-\text{LTR}\sim \text{verts DNA} \dots\)

Når et retrovirus kommer inn i cellen oversettes virus RNA til dobbelttrådet DNA med enzymet revers transkriptase og så kan cellens maskineri brukes til å masseprodusere nye viruspartikler (virioner). HIV-viruset inneholder i tillegg flere andre mindre gener som via forskjellig spleising kan lage mange forskjellige genprodukter.

LTR er lange terminale repeterte sekvenser, og det lineære virusgenomet inneholder genene gag, pol og env som via transkripsjon danner et primært transkript. Transkriptet blir deretter samlet oversatt (translatert) til et polyprotein som spaltes av enzymet protease opp i sine enkelte delenzymer. Genet gag koder for indre strukturproteiner i viruset. Genet pol koder for protease som spalter polyproteinet, integrase som viruset bruker for å sette virusgenomet inn i vertsgenomet, samt revers transkriptase som oversetter virus-RNA til DNA. Genet env koder for proteiner i kapsid og proteinkappen. 

Retrovirus

Tenkt utseende på et retrovirus. Retrovirus har ikke en ytre lipidmembrankappe

RNA virus har mer ustabilt genom med flere mutasjoner enn DNA virus. HIV (“Human Immunodeficiency Virus”) som infekterer T-lymfocytter i immunsystemet og gir AIDS og Rous sarcoma virus som gir kreftsvulster hos fugler er eksempler på retrovirus. Retrovirus er omgitt av en protein kappe som omgir RNA-genomet  inneholder genene gag som koder for strukturenzymer, pol som koder for enzymene revers transkriptase, og endonuklease (integrase); og env som koder for proteiner til kappen. Viruset kan integreres som et stabilt provirus i vertscellens DNA.

Rous sarcoma virus er et retrovirus som inneholder et gen src (sarcoma) som kan gi kreft hos kyllinger, RNA tumorvirus,  oppdaget av  Peyton Rous. Peyton Rous fikk sammen med Charles B Huggins nobelprisen i fysiologi eller medisin i 1966 for "oppdagelsen av tumorinduserende virus". Rous tok celler fra tumorer hos høner og injiserte dem i friske kyllinger og oppdaget at et retrovirus kunne overføre kreft. I starten var det vanskelig å finne at det samme kunne skje hos pattedyr.

\(\displaystyle\dots\text{verts DNA}\sim \text{LTR}-gag-pol-env-scr-\text{LTR}\sim \text{verts DNA} \dots\)

Genet scr fra tumorretrovirus koder for tyrosin kinase. Tyrosin kinaser er enzymer (protein kinaser) som deltar i regulering av cellesyklus  og signaloverføring i cellene. Man kan også finne rester av scr i genomet hos eukaryoter, som i noen tilfeller viker som onkogen. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:47 - Sist endret 1. apr. 2020 15:18