Repeterte sekvenser

Repeterte sekvenser (l. repetitio - gjentagelse; sequentia - påhverandre følgende) - Repeats. Stadig gjentagende like nukleotidsekvenser i DNA. De har stor betydning for funksjonen til genomet, og store deler av et genom kan bestå av repeterte sekvenser og sekvenser avledet fra disse.  Det er to typer av repeterte sekvenser av DNA. De tandemrepeterte som ligger nær inntil hverandre og de som er utstrødd spredt rundt i genomet. Sekvenser som er repetert i motsatt retning kalles inverterte repeterte. Inverterte repeterte sekvenser kan danne intramolekylære dobbeltspiraler som danner hårnålsløkker og palindromer.

Repeterte sekvenser kan bli bevart under evolusjonen, og repeterte sekvenser kan være involvert i forskjellige sykdomstilstander hos mennesker. Eksempel på en invertert repetert sekvens er CGCAT.........ATGCG. En stor del av DNA i eukaryote celler består av repeterte sekvenser. Enkle sekvenser med tandemrepetert DNA kalles satelitt DNA, ofte lokalisert til centromeren og heterokromatin.  Minisatelitter er sekvenser med DNA, 10-60 basepar, i størrelsesorden 102 -105 basepar (bp). Mikrosatelitter er repeterte DNA-stykker fra 1-4 bp og mindre enn 10,  og som gir totalt 20-200 bp. Mikro- og minisatelitter er viktige ifm. med DNA-typing (DNA-fingeravtrykk) av markører for å identifisere individer. Det er hyppige mutasjoner i mikrosatelittene som er spredt utover genomet og de varierer i lengde og sammensetning, slik at de kan brukes til å atskille individer. Andre repeterte sekvenser finner man i forbindelse med integrerte provirus,  transposoner og retrotransposoner. Retrotransposoner er av to typer, de med lange terminale repeterte sekvenser (LTR), og de med ikke lange terminale repeterte sekvenser (ikke-LTR). Eksempler på ikke-LTR  er SINE (korte spredte repeterte nukleære elementer) og LINE (lange spredte repeterte nukleære elementer).

Hos prokaryoter er det atskilte repeterte sekvenser i CRISPR.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:46 - Sist endret 14. nov. 2018 11:37