Heterokromatin

Heterokromatin (gr. heteros - forskjellig; chroma - farge) - Delen av det eukaryote kromosomet som ikke transkriberes til RNA. Gir en spesiell farge ved histokjemisk farging. Består av centromeren.

Publisert 4. feb. 2011 10:24