Heterokromatin

Heterokromatin (gr. heteros - forskjellig; chroma - farge) - Delen av et eukaryot kromosom som ikke transkriberes til RNA og områder som ikke inneholder gener. Gir en spesiell  kondensert form og farge ved histokjemisk farging. Består av centromeren.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:24 - Sist endret 19. juli 2020 16:05