Palindrom

Palindrom (gr. palin - motsatt; dromos - kurs, retning) - To sekvenser på en DNA-tråd som blir lik hverandre hvis begge blir lest fra 5´ til 3´-retning eller fra 3´til 5´-retning. Nukleotidsekvens som er identisk med dens komplementære sekvens når begge leses i samme retning f.eks. 5´ til 3´. Av typen "Agnes i senga". Mange seter som gjenkjennes av restriksjonsenzymer er palindromer. Kan danne hårnålsløkker på nukleotidsekvensen.

Publisert 4. feb. 2011 10:40