Palindrom

Palindrom (gr. palin - motsatt; dromos - kurs, retning) - To sekvenser på en DNA-tråd som blir lik hverandre hvis begge blir lest fra 5´ til 3´-retning eller fra 3´til 5´-retning. Nukleotidsekvens som er identisk med dens komplementære sekvens når begge leses i samme retning f.eks. 5´ til 3´, av typen "Agnes i senga", en palindromsekvens. Kan danne hårnålsløkker på nukleotidsekvensen. Mange seter som gjenkjennes av restriksjonsenzymer er palindromer.

Sekvens av nukleinsyrer i DNA eller RNA hvor 5’-3’-sekvensen til en tråd er lik 3’-5’-sekvensen på den komplementære tråden slik at de binder seg til hverandre og danner en hårnålsløkke.

Restriksjonsenzymet EcoR1 fra bakterien Escherichia coli gjenkjenner palindromsekvensen

5’-G A A T T C-3’

3’-C T T A A G-5’

Andre eksempler på restriksjonsenzymer som gjenkjenner og kutter ved palindromer er BamH1 fra Bacillus amyloliquefasciens, Taq1 fra Thermus aquaticus.

I Y-kromosomet er det flere palindromer.

Det finnes også palindrome ord og setninger, palindrome tall og datoer,  palindromer i musikknoter. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:40 - Sist endret 5. mai 2021 12:51