Restriksjonsendonuklease

Restriksjonsenzymer, en type nukleaser, endonuklease. Enzymer fra bakterier som spalter DNA dobbelheliksen ved spesielle basesekvenser som enzymet kjenner igjen. Enzymene trenger bare magnesium (Mg2+) som kofaktor. Restriksjonsenzymer som kutter DNA kan binde seg til et restriksjonssete på DNA og fosfodiesterbindingen brytes. Bindingssete er en palindrom, hvor sekvensen på en tråd er den samme som den på den andre tråden lest i motsatt retning. Restriksjonsenzymet kan også binde seg ved en basesekvens, men kutte i en annen spesifikk basesekvens. Flere kutt i et langt DNA gir flere restriksjonsfragmenter.

Restriksjonsenzymene har under naturlige forhold til oppgave å fjerne og ødelegge DNA som er fremmed for bakterien og beskytter derved bakterien mot fremmedDNA. Bakterien beskytter sitt eget DNA mot restriksjonsenzymene ved å metylere basene A og C der hvor restriksjonsenzymet kutter. Noen av restriksjonsenzymene lager klebrige enkelttrådete ender på DNA-molekylet, andre lager rette ender uten slik enkelttrådet hale. Hvis to DNA molekyler har enkelttrådete ender som passer sammen kan de skjøtes katalysert av en ligase. Bruk av restriksjonsenzymer er en nødvendig forutsetning i genteknologi.

Restriksjonsenzymene har fått navn etter hvilken bakterie de er isolert fra f.eks. Eco RI fra Escherichia coli) som kutter i sekvensen GÑAATTC.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:46 - Sist endret 5. mai 2021 12:47