RNA-verden hypotese

RNA-verden hypotesen forklarer og foreslår at livet på Jorden startet med enkle molekyler med ribonukleinsyre (RNA) bygget opp av nukleotider som kunne kopier seg selv (selvreplikerende), og dannet før DNA og proteiner. RNA inneholder informasjon, men kan også ha katalyttiske egenskaper og virke som et enzym (ribozym). En RNA-verden som startet for ca. 4 milliarder år siden, hvor med tiden det mer effektive DNA og proteinkjeder utviklet seg og erstattet hovedfunksjonen til RNA.

RNA er et molekyl som både inneholder genetisk informasjon og kan virke som biokatalysator (enzym), altså både «høne og egg». Ribozymer kan skjøte sammen introner og fjerne og flytte dem og lage aktivt budbringer-RNA (mRNA) bestående bare av eksoner.  Selvinnsettende introner kan ta med seg eksoner og virke som transposoner som bidrar til genetisk variasjon under evolusjonen.  Den store variasjonen og fleksibiliteten i RNA gjorde at  Leslie Orge (1927-2007), Watson Crick (1916-2004) og Carl Woese  mente at kanskje startet livet på Jorden med RNA. Begrepet RNA-verden ble i 1986, introdusert av molekylærbiologen Walter Gilbert. En  selvorganisering og ordnet struktur i  oppbygging av RNA fra molekyler i en prebiotisk molekylsuppe krever tilførsel av energi, og energikilden er Sola.  De første eksperimentene med en kunstig atmosfære (Urey-Millers eksperimenter) bestående av metan (CH4), karbondioksid (CO2), ammoniakk (NH3), blåsyre (HCN) ,hydrogen (H2) og vanndamp (H2O) utsatt for elektriske utladninger (lyn) viste at uorganiske molekyler kunne danne mer komplekse molekyler som de enkle aminosyrene glycin og alanin, samt organiske syrer. Murchinsonmeteoritten viste dessuten at organiske molekyler finnes i Universet (panspermia-hypotesen). En kunstig blanding som inneholder ammoniumcyanid gi puriner og pyrimidiner, og man antar at adenin var det første purinet som ble dannet på Jorden. Elektrontransport er viktig for alt liv, og jern må ha spilt en viktig funksjon i utviklingen av den organiske molekylverden. Karbon, nitrogen, svovel, og hydrogen og oksygen via vann er fundamentale uorganiske molekyler som danner forutsetning for liv. RNA inngår i ribosomer, og retrovirus, retrotransposoner, og RNA-virus (RNA-virioner)  har informasjonskode i form av RNA.  

Litteratur:

Gilbert, Walter: Origin of life: The RNA world. Nature 319 (1986) 618.

Tilbake til hovedside

Publisert 2. apr. 2020 12:20 - Sist endret 17. juni 2020 11:59