Sticklandreaksjon

Sticklandreaksjon - Koblet fermentering (katabolisme) av aminosyrer i par, utført av bakterier i slekten Clostridium, hvor en aminosyre virker som elektrondonor og den andre som elektronakseptor f.eks. alanin blir oksidert (elektrondonor) og glycin blir redusert (elektronakseptor). Endeproduktene blir karbondioksid, ammoniakk og en karboksylsyre med ett karbonatom mindre enn aminosyren som blir oksidert, i eksemplet ovenfor omdannes alanin (3C) til acetat (2C).

Publisert 4. feb. 2011 10:52 - Sist endret 4. feb. 2011 10:52